Psykoterapi

Som legitimerad psykoterapeut regleras mitt arbete ytterst av de av socialstyrelsen uppsatta kriterier för psykoterapeutisk behandling med utgångspunkt i samtida psykoterapiforskning, i enlighet med evidensbaserade metoder.

Jag har lång erfarenhet av psykoterapi för de flest förekommande bekymmer så som ångest, depression, relationsproblem, trauma samt även personlighetssyndrom exempelvis EIPS (Emotionell instabil personlighets syndrom).

Psykoterapi innebär regelbundna samtal under längre eller kortare tid som inleds med två till tre bedömningssamtal. Det är en ömsesidig bedömningssituation där vi tillsammans formulerar hur och kring vad vi skall arbeta. I början av terapin kartlägger vi vad det är i den nuvarande situationen som behöver förändras för nå ett bättre mående. Jag arbetar utifrån flera olika metoder och teoretiska perspektiv bland annat för att vi människor är olika och kan behöva olika vägar för att nå den förändring vi söker. Jag erbjuder integrativ psykoterapi, vilket betyder att min psykoterapeut utbildning innefattar kompetens i relationell, känslofokuserad PDT samt KBT kognitiv beteendeterapi. Jag är även utbildad i flera traumabehandlings metoder.

Genom åren har jag blivit alltmer övertygad om att terapimetoder bör anpassas till den unika människan, inte tvärtom. Jag ser att vi är präglade av vår barndom men att allt det vi är med om senare i livet också påverkar oss i allra högsta grad.

Om du är intresserad av att veta mer så är du så välkommen att kontakta mig per e-post: magnuslindholm.se@gmail.com eller telefon: 070-260 16 34.