Jag är utbildad beteendevetare med en fil mag i psykologi, legitimerad psykoterapeut och handledare. 

Min mottagning ligger på Maria Prästgårdsgata 27, vid Mariatorget i Stockholm. Hit kan enskilda, par och familjer komma för psykoterapi. Jag arbetar med evidensbaserade metoder som KBT, affektfokuserad, relationell samt emotionsfokuserad psykoterapi.

Jag erbjuder också handledning för personalgrupper och chefer som är yrkesverksamma inom socialtjänst, socialpsykiatri, psykologiskbehandling, HVB, pedagogisk verksamhet m m. Handledningen kan ske på min mottagning eller på den aktuella arbetsplatsen. Jag har ramavtal för handledning med kommunerna: Nacka, Botkyrka, Huddinge, Haninge och Stockholm. 

Jag har uppdrag som utbildningshandledare på Ersta Sköndal Bräcke Högskola familjeterapiutbildning och handledarutbildning.

Med Nacka kommun har jag även ramavtal för familjerådgivning och familjebehandling.

Jag är auktoriserad medlem i Svenskaföreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SfKBT), Psykoterapicentrum (endast för legitimerade psykoterapeuter) samt Handledarföreningen i psykosocialt arbete,