Parterapi och familjeterapi

Parterapin utformas utifrån parets unika behov och baseras på evidensbaserade metoder. Det är möjligt att ha både individuella samtal där det enskilda perspektivet blir belyst och gemensamma samtal där man fogar samman de enskilda perspektiven och behoven som tydliggörs för att nå en gemensam plan för en fungerande relation.

Att hålla en relation vid liv är ett arbete som lätt glöms bort med tiden. Den första tiden tillsammans kommer energin och engagemang från förälskelse som en naturlig drivkraft vilken håller relationen vid liv. När förälskelsen har övergått till djupare känslor och man är i en etablerad relation med vardagskrav från arbete, barn och hem så är det ofta parrelationen som får stå tillbaka. Det är lätt att glida isär och tappa det man en gång fastnade för hos varandra. Praktiska måsten hamnar i fokus och kan bli en upprinnelse till konflikter. Brist på positiva upplevelser med sin partner gör också att relationen blir mindre intressant och kommunikationen kan stagnera och försämras. Anledningarna till att relationen inte längre känns givande eller blivit dålig kan vara många.

Många par kan uppleva att de kört fast i sin relation. Det är väldigt svårt att bryta dessa mönster på egen hand och då kan det vara bra att få hjälp av någon utomstående för att fortsätta hålla kärleken vid liv.

Vanliga problemområden är brist på kommunikation, olika sätt att visa kärlek, återkommande olösta konflikter, svårighet med prioritering av relation och egen tid, barnuppfostran, otrohet och svartsjuka, tillitsproblem, minskad sexlust, skilda synsätt om hur man som par ska hantera andra relationer.

Det kan även vara meningsfullt att gå i terapi före, under och efter en skilsmässa för att få hjälp att underlätta de processer och de minska de problem som lätt leder till konflikt i dessa skeden.