Parterapi

Att hålla en relation vid liv är ett arbete som lätt glöms bort med tiden. Den första tiden tillsammans kommer energin och engagemang från förälskelse som en naturlig drivkraft vilken håller relationen vid liv. När förälskelsen har övergått till djupare känslor och man är i en etablerad relation med vardagskrav från arbete, barn och hem så är det ofta parrelationen som får stå tillbaka. Det är lätt att glida isär och tappa det man en gång fastnade för hos varandra. Praktiska måsten hamnar i fokus och kan bli en upprinnelse till konflikter. Brist på positiva upplevelser med sin partner gör också att relationen blir mindre intressant och kommunikationen kan stagnera och försämras. Anledningarna till att relationen inte längre känns givande eller blivit dålig kan vara många. 

Många par kan uppleva att de kört fast i sin relation. Det är väldigt svårt att bryta dessa mönster på egen hand och då kan det vara bra att få hjälp av någon utomstående för att fortsätta hålla kärleken vid liv.

Vanliga problemområden är brist på kommunikation, olika sätt att visa kärlek, återkommande olösta konflikter, svårighet med prioritering av relation och egen tid, barnuppfostran, otrohet och svartsjuka, tillitsproblem, minskad sexlust, skilda synsätt om hur man som par ska hantera andra relationer.

Parterapin skräddarsys utifrån parets unika behov och bedrivs enligt evidensbaserade metoder. Det är vanligt att ha både individuella samtal där det enskilda perspektivet blir belyst och gemensamma samtal där man fogar samman de enskilda perspektiven och behoven som tydliggörs för att nå en gemensam plan för en fungerande relation.

Det kan även vara meningsfullt att gå i terapi före, under och efter en skilsmässa för att få hjälp att underlätta de processer och de minska de problem som lätt leder till konflikt i dessa skeden.

Parterapi vänder sig till samtliga parkonstellationer där man behöver hjälp med relationen i förhållande till varandra.

Jag har avtal med Nacka kommun gällande kommunal familjerådgivning. För mer info se: https://www.nacka.se/omsorg-stod/barn-unga-och-familj/familjeradgivning/

Familjeterapi/rådgivning

Ibland behöver hela familjer hjälp för att bryta negativa mönster av kommunikation och beteenden gentemot varandra. Det är ofta svårt att vara objektiv både kring det egna agerandet men också över andra familjemedlemmars agerande. Avsikter misstolkas och förvrängs och känslor av besvikelse och ledsamhet kommer fram i form av anklagelser och ilska. Ofta är det teman som återkommer utan att förändras vilket är energikrävande och inger en känsla av hopplöshet.

Ibland kan svårigheterna färgas av en familjemedlem som lider av psykisk ohälsa eller missbruksproblem. Det drabbar ju inte bara den personen som bär problematiken utan hela familjen dras in. Det kan vara svårt att veta hur man ska agera, vilka krav man kan ställa och hur man ska tillgodose de egna behoven under de omständigheterna.

Behandlingens upplägg utgår från evidensbaserade metoder och anpassas till den familjekonstellation som är aktuell.

Jag har lång erfarenhet av familjeterapi och familjebehandling bland annat på uppdrag av socialtjänsten i ett flertal kommuner.