Psykoterapi

Som legitimerad psykoterapeut regleras mitt arbete ytterst av de av socialstyrelsen uppsatta kriterier för behandling med utgångspunkt i samtida psykoterapiforskning, i enlighet med evidensbaserade metoder.

Psykoterapi innebär regelbundna samtal under längre eller kortare tid som inleds med två till tre bedömningssamtal. Det är en ömsesidig bedömningssituation där vi tillsammans formulerar hur och kring vad vi skall arbeta. I början av terapin kartlägger vi vad det är i den nuvarande situationen som behöver förändras för nå ett bättre mående. Målet är att ge patienten större kunskap och medvetenhet om sig själv, sina behov och motiv vilket ökar förmågan att förstå och påverka sitt liv. Tankar, känslor, tolkningar och handlingar som är roten till problem tydliggörs.

Bedömningssamtalen kan leda fram till stödsamtal, krisbearbetande samtal, korttids psykoterapi samt icke tidsbegränsad psykoterapi för par och familjer och enskilda personer.