Psykoterapi

Jag erbjuder psykoterapi med en integrativ inriktning (KBT, affektfokuserad och relationell psykoterapi) med en utgångspunkt i samtida psykoterapiforskning, i enlighet med evidensbaserade metoder. Psykoterapi innebär regelbundna samtal under längre eller kortare tid som inleds med två till tre bedömningssamtal. Det är en ömsesidig bedömningssituation där vi tillsammans formulerar hur och kring vad vi skall arbeta. I början av terapin kartlägger vi vad det är i den nuvarande situationen som behöver förändras för nå ett bättre mående. Tankar, känslor, tolkningar och handlingar som är roten till problem tydliggörs. Målet är att ge patienten större kunskap och medvetenhet om sig själv, sina behov och relationer vilket ökar förmågan att förstå och påverka sitt liv. En individuell behandlingsplan för att förändra och stegvis lära sig nya sätt att hantera svårigheter skräddarsys. Allt sker i överenskommelse och samarbete mellan psykoterapeut och klient.

Bedömningssamtalen kan leda fram till stödsamtal, krisbearbetande samtal, korttids psykoterapi samt icke tidsbegränsad psykoterapi för enskilda, par och familjer.